52 weken duurzaam #33: Verminder je watergebruik

Wij doen mee aan de challenge 52 weken duurzaamElke week krijgen we een nieuwe opdracht. Voor week 33 was de opdracht om je watergebruik te verminderen. 

Weet van Water

Carmen: Aan de ene kant hebben we te maken met overstromingen (zie Limburg een aantal weken geleden). En aan de andere kant is verdroging, met name op de hoge zandgronden in de Achterhoek, een probleem. Typisch geval van klimaatverandering waarbij we steeds vaker met extremen te maken hebben. 

Als communicatieadviseur bij Waterschap Rijn en IJssel houd ik me onder andere bezig met Weet van Water. Met Weet van Water werken we samen met gemeenten en andere stakeholders in ons gebied om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen en hun regenwater af te koppelen. 

Hoezo: in oorspronkelijke staat terugbrengen?!

Vanuit mijn eigen ervaring, maar ook aangemoedigd door enthousiaste én kritische 52wekenduurzamers is mijn missie voor de komende tijd: het aan de kaak stellen van de regel dat huurders bij verhuizing alles in de oorspronkelijke staat moeten terugbrengen, dus ook hun afkoppelactie met regenton. Dat is toch krom?! De actie die we op dit moment in de gemeente Montferland doen, loopt nog geen storm. Dit zou zomaar één van de redenen kunnen zijn ...

Info: www.weetvanwater.nl onder gemeente Montferland