Is Ulft klaar voor 2030?

(Olaf):Toen ik in 2014 samen met architect Dick van Aken Ulft2020 begon, leek het jaartal 2020 nog ver weg. We konden niet weten dat 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar zou worden. Van corona had niemand ooit gehoord. 

Leefbaarheid Ulft verbeteren met Ulft2030

De rol van de overheid was in 2014 al een discussiepunt. Vanuit Ulft2020 waren we niet tevreden met de afwachtende houding van de lokale overheid en we zijn zonder geld maar met veel energie begonnen om de leefbaarheid in Ulft te verbeteren.

Het leegstaande Klooster in Ulft was ons eerste hoofdkwartier. Vanuit hier brachten we in kaart waar de knelpunten zaten. Het voert te ver om hier uitvoerig op in te gaan, helemaal omdat we liever vooruit kijken dan achteruit. We kunnen wél zeggen dat we succes hebben geboekt en dat dit project binnen de gemeente Oude IJsselstreek nog regelmatig als voorbeeldproject wordt genoemd. 

Nieuwe stip op de horizon

We hebben een nieuwe stip op de horizon en dat is het jaartal 2030. Dit getal is niet willekeurig gekozen.  

"Het KNMI s bezorgd over het tempo waarin de klimaatmaatregelen worden uitgevoerd. Volgens het meteorologische instituut, waar ook het klimaatonderzoek van Nederland samenkomt, zal een nieuw kabinet een stap extra moeten zetten om de opwarming tegen te gaan. Bij ongewijzigd beleid wordt de kritische grens van anderhalve graad wereldwijde opwarming mogelijk al over negen jaar bereikt."

Niet afwachten maar doen!

Wij wachten niet af als de bekende kikker in een pan kokend water. Maar we gaan bottom-up in onze eigen wijk, de Bomenbuurt, aan het werk. We proberen onze buurt de komende jaren groener, meer biodivers en leefbaarder te maken. We wachten daarbij niet tot de overheid in actie komt, maar nemen het heft in eigen hand. Je kunt de ontwikkelingen volgen via deze site of op onze Facebook pagina Ulft2030.